Personāla atlase

Kandidāta psiholoģiskais portrets, stiprās un vājās puses darba vidē, talanti un potenciāls, vadības stils, spēja vadīt, spēja pārdot, spēja izpildīt uzdevumus. Komunikācijas prasmes, lojalitāte un diplomāta spējas. Klausīšanās prasmes un spēja argumentēt.

Izglītojošas meistarklases 


Komandas novērtēšana


Darbinieka psiholoģiskais portrets


Organizācijas psiholoģisko risku faktoru darba vidē novērtēšana


Izklaides aktivitāte kooperatīvajos pasākumos

Atsauksme_no_Eleving_group.pdf

Talantu medības


Darbinieku savstarpējā mijiedarbība


Pirkumu grozs